Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje – naujo altoriaus konsekracija (2007.06.03)

2007 gegužės 31, 14:29

Birželio 3 d. 10 val. Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje bus konsekruojamas naujasis šios bažnyčios altorius. Altorių konsekruos vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.

Karmelitų parapijos tikintieji, pasitikdami Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejų, sudarė pasirengimo Jubiliejui grupę, o ši parengė dvejų metų renginių bei įvairių maldingų praktikų programą ir, vadovaujama parapijos klebono kun. Emilio Jotkaus, nutarė atnaujinti ir papuošti bažnyčios presbiteriją. Klebonas kun. E. Jotkus suderino šį klausimą su Kauno teritorinio kultūros paveldo tarnyba, jo prašymu architektė Regina Žukauskienė suprojektavo naują, puošnų bažnyčios altorių. Atnaujinta presbiterija, puikiai derantis naujas altorius – tai dar viena dovana Švč. M. Marijos garbei.

Klebonas kun. E. Jotkus kartu su parapijos pasirengimo Jubiliejui grupės atstovais ir visa bendruomene maloniai kviečia dalyvauti šiose ypatingose iškilmėse.

Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus ( karmelitų) parapija