Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupas S. Tamkevičius susitiko su Europos Parlamento atstovais (2002 05 27)

2002 gegužės 31, 16:30

Gegužės 27 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje su Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Seimo jungtinio parlamentinio komiteto nariais susitiko Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Vilniuje posėdžiaujantys Jungtinio komiteto nariai pirmadienį lankydamiesi Kaune dominėjosi ir Katalikų Bažnyčios nuomone apie Lietuvos siekį tapti ES nare. Arkivyskupas S. Tamkevičius svečius patikino, kad Katalikų Bažnyčia remia šalies integraciją į Europos Sąjungą. "Nors dvasininkai skelbia ne politines idėjas, o Evangelijos tiesas, tačiau mums taip pat aktualu, kad šalies gyventojai turėtų kuo didesnes galimybes gyvenime", - sakė S.Tamkevičius. Jis taip pat priminė, kad apie Katalikų Bažnyčios paramą Lietuvai siekiant narystės ES aukštiems pareigūnams buvo pareikšta dar prieš metus, kai Briuselyje arkivyskupas lankėsi drauge su Lietuvos religinių bendruomenių atstovais.

Tačiau arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat pastebėjo, kad, ir tapę vieningos Europos šeimos dalimi, neturėtume prarasti savo krikščioniško bei tautiško identiteto. "Neturime būti akli ir priimti viską, ką mums siūlo užsienis", - pabrėžė arkiv. S.Tamkevičius, akcentavęs nūdienos Europoje ir Lietuvoje juntamą baimę įvardyti krikščioniškąsias vertybes, tarp kurių svarbiausios - šeima ir pagarba gyvybei.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. S. Tamkevičius atsakė į Europos Parlamento delegacijos narių klausimus ir trumpai papasakojo apie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje socialinę veiklą. Arkivyskupas taip pat aiškino europalamentarams, kodėl Lietuvoje nėra daug privačių katalikiškų mokyklų bei ligoninių. Arkiv. S. Tamkevičiaus teigimu, po okupacijos metų Katalikų Bažnyčia nėra finansiškai pajėgi išlaikyti mokyklas. Jis vylėsi, kad naujasis Švietimo įstatymas sudarys sąlygas privačių katalikiškų mokyklų kūrimuisi.

Svečiai taip pat klausė arkivyskupo nuomonės dėl itin gausių savižudybių Lietuvoje. Arkiv. S. Tamkevičiaus įsitikinimu, pirmiausia tai liudija ne sunkų šiandieninį gyvenimą, kaip dažnai teisinamasi. Anot arkivyskupo, atgavus nepriklausomybę, įvairių visuomenės sluoksnių žmonės, daug vilčių teikę tik materialinei gerovei, vėliau skaudžiai nusivylė, o neturėdami aiškių dvasinių vertybių prarado ir gyvenimo viltį.

Susitikimo pabaigoje Europos Sąjungos ir Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas, Didžiosios Britanijos parlamento narys Garis Titlis padėkojo arkivyskupui už priėmimą ir pabrėžė, jog "pilietinės visuomenės lyderių vaidmuo yra labai svarbus formuojant Europos Sąjungos ateitį". Arkivyskupas S. Tamkevičius, dėkodamas delegacijos nariams už apsilankymą ir troškimą išklausyti Katalikų Bažnyčios nuomonę, išreiškė viltį, jog kitą kartą galės susitikti jau Lietuvai esant Europos Sąjungos nare.