Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminklinės Prisikėlimo šventovės atstatymui telefonu surinkta per 100 tūkst. litų

2003 vasario 13, 18:05
Per dvejus metus AB “Lietuvos Telekomas” įsteigtos 900 telefono linijos pagalba paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Kaune atstatymo darbams surinkta 106 tūkst. litų. 2001 m. įrengta 900 telefono linija sudarė galimybę privatiems asmenims telefono skambučiu paremti šio unikalaus paminklo atstatymą.

“Privačių asmenų aukos ir indėlis yra labai svarbus rodiklis, ne vien įgalinantis bet ir raginantis mus tęsti bažnyčios atstatymo darbus”, - teigia šios šventovės Atstatymo komiteto pirmininkas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Jo teigimu, 900 linija surinktos lėšos rodo visuomenės norą atstatyti šį Lietuvos istorijos paminklą.

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios, Lietuvos nepriklausomybės atgavimo simbolio, atstatymo darbai buvo pradėti dar 1993 metais. Pradžioje trūkstant lėšų vykdyti tik būtiniausi darbai, kuriais norėta apsaugoti pastatą nuo tolesnio irimo. Atstatymo darbai pagyvėjo 1997 m. valstybės paramos ir privačių asmenų aukų dėka.

2001 m. didžiausia Lietuvos telekomunikacijų bendrovė AB “Lietuvos Telekomas” įsteigė dvi 900 telefono linijas, kuriomis skambinantys privatūs asmenys savo aukomis gali prisidėti prie bažnyčios atstatymo. 2001 m. šios linijos pagalba privatūs asmenys bažnyčios atstatymui paaukojo 58 tūks. lt, o 2002 m. – 48.5 tūkst. lt.

“Nepaprastai didžiuojamės galėdami paremti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo simbolio atstatymą,” – teigia AB “Lietuvos telekomas” ryšių su visuomene departamento direktorius Gintaras Furmanavičius. Jo teigimu, didžiausios Lietuvos telekomunikacijų bendrovės parama paminklinės Prisikėlimo šventovės atstatymui bus tęsiama ir 2003 metais. Bažnyčios atstatymui užbaigti reikia apie 8 mln. Lt.

Atstatymo komiteto pirmininko , Prisikėlimo parapijos klebono dekano kun. Vytauto Grigaravičiaus įsitikinimu, šio paminklo atstatymas yra ne tik parapijos, o viso miesto ir visos valstybės reikalas. “Atstatyta bažnyčia galės tenkinti ne tik tikinčiųjų religinius poreikius, bet ir visų žmonių kultūrines reikmes”, – teigia Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius.

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komiteto atstovo spaudai Giedriaus Kalninio Pranešimas spaudai 2003 m. vasaris 13 d.