Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Susikaupimo diena su tėvu Pascaliu FJ Kaune (2003 02 02)

2003 vasario 03, 10:00
Sausio 30 d. – vasario 4 d. Lietuvoje lankėsi Šv. Jono kongregacijos Generalinio prioro vikaras Europos priorijoms, medicinos ir filosofijos mokslų daktaras, egzorcistas tėvas Pascalis Haegelis FJ.

Vasario 2 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų sausakimšoje salėje jis vadovavo susikaupimo dienai „Dievas apstus gailestingumo“. Anot t. Pascalio, Dievo slėpinį geriausiai apibūdina gailestingumas. Jo visagalybė slypi meilės slėpinyje. Kalbėtojas pabrėžė, kad ir žmogaus, Dievo atvaizdo, pats giliausias pašaukimas – mylėti. Savo mintis tėvas Pascalis grindė Šventojo Rašto apmąstymu. Drauge su susikaupimo dienų dalyviais svečias apmąstė rožinio šviesos slėpinius, adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą. Susikaupimo dienų viršūnė – drauge švęsta Eucharistija Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje.

Viešnagės Lietuvoje metu tėvas Pascalis taip pat vedė susikaupimo dieną „Kristus – mūsų viltis“ Vilniaus šv. Jono Teologo vienuolyne, lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Šv. Jono bendruomenės oblatamas (tikintiesiems pasauliečiams, pasišventusiems gyventi pagal šv. Jono bendruomenės dvasingumą) pristatė lapkričio mėnesį Prancūzijoje pasirodžiusį oblatų gyvenimo vadovą.