Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ukmergės dekanato jaunimo stovykla Rumšiškėse (2007. 07. 29)

2007 liepos 29, 06:02

Liepos pabaigoje Ukmergės dekanato Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Švč. Trejybės, Šv. Barboros ir Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų jaunimas dalyvavo savaitgalio kelionėje į Kauną. Į šią pažintinę, jaunimo krikščioniškai bendrystei skirtą kelionę išvyko 64 asmenys. Kelionei vadovavo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Saulius Pavalkis, dekanato centro atstovė prie Ukmergės miesto tarybos Janina Rednenko, Dieviškosios Jėzaus Širdies ses. Loreta Ilekytė, Upninkų vidurinės mokyklos dailės mokytojas Alvydas Urbietis ir VDU Katalikų teologijos fakulteto II kurso studentas Andrius Šmigelskas.

Autobusu į Kauną atkeliavęs jaunimas pirmiausia aplankė Pažaislio vienuolyną. Čia iš ses. M. Editos Onos Čibiraitės pasakojimo susipažino su jo istorija, architektūra, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos regula ir veikla. Vienuolyne ukmergiškiai susitiko su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimu.

Vėliau keliauninkai laivu „Nemunas“ Kauno mariomis išplaukė į Rumšiškes. Čia, Liaudies buities muziejaus teritorijoje, ant Kauno marių kranto įkūrė jaunimo stovyklą. Sekmadienio rytmetį Rumšiškių liaudies buities muziejaus koplyčioje visi šventė Eucharistiją. Po šv. Mišių apžiūrėjo Liaudies buities muziejų, žiedė puodus, iš molio lipdė kitus dirbinius ir liejo žvakes. Vakarop vakarones prie laužo vedė ses. L. Ilekytė ir Kauno kunigų seminarijos klierikai Gytis Stumbras bei Darius Vasiliauskas.

Pirmadienį tuo pačiu laivu visi grįžo į Kauno marių prieplauką ir, atsisveikinę su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimu, parvyko į namus. Ši kelionė, turėjusi nemažai rėmėjų, labai suartino jaunimą, suteikė ryžto krikščioniškoje tarpusavio bendrystėje keliauti su Kristumi.

Ukmergės dekanato informacija