Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Nauji kunigų paskyrimai (liepa-rugpjūtis)

2007 rugpjūčio 25, 11:24

Kun. Audrius Mikitiukas paskirtas Jonavos dekanu 5 metų kadencijai.

Kun. Sigitas Bitkauskas iškardinuotas iš Kauno arkivyskupijos.

Kun. Gintautas Kabašinskas paskirtas Kauno arkivyskupijos tribunolo teisingumo saugotoju ir ryšio gynėju 5 metų kadencijai.

Kun. Mindaugas Smetonis pašventintas kunigu ir paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru.

Kun. Darius Varnelis pašventintas kunigu ir paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru.

Kun. Nerijus Vyšniauskas atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos vikaro pareigų ir siunčiamas studijuoti į Romą.

Kun. Jonas Survila atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos rezidento pareigų ir jam leista išvykti į Marijampolės senelių namus.

Kun. Remigijus Kuprys atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos rezidento pareigų ir paskirtas Jonavos parapijos vikaru.

Kauno arkivyskupijos kurija