Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

P. Auštrevičiaus susitikimas su Kauno arkivyskupijos dvasininkais (2003 03 26)

2003 kovo 25, 17:37
Kovo 26 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tačiau šįkart jis buvo išties neeilinis, mat jame dalyvavo Europos komiteto prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Petras Auštrevičius. Susitikimo metu vyriausiasis euroberybininkas dvasininkams bei įvairių bažnytinių institucijų atstovams aiškino apie narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumus. Pradžioje glaustai, bet paprastai ir aiškiai išdėstęs Lietuvos derybininkų suderėtas stojimo sąlygas, visą antrąją susitikimo dalį P. Auštrevičius atsakinėjo į klausimus.

Po to vykusioje spaudos konferencijoje gausiai susirinkusiems žurnalistams Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė, jog arkivyskupijos dvasininkai neabejoja narystės ES būtinumu, “tačiau daugeliui kyla įvairių klausimų, todėl ir buvo surengtas šis susitikimas”. Čia pat arkivyskupas pastebėjo, kad “nors Bažnyčia ir mato kai kurių tobulintinų Sąjungos aspektų, tačiau nemato geresnės alternatyvos Lietuvos žmonių bei valstybės labui”, pabrėžė ganytojas ir pridūrė, kad “kunigai negaus specialaus nurodymo agituoti už ES iš sakyklų, tačiau jų argumentuota nuomonė bendraujant su žmonėmis bus labai svarbi”. Įvertindamas šį susitikimą arkivyskupas žurnalistams teigė, kad tai esąs puikus Bažnyčios ir Valstybės geranoriško dialogo visuomenės labui pavyzdys, kurio ne visada būta anksčiau ir kurio ganytojas viliasi dažniau sulaukti ateityje.

Europos komiteto gen. direktorius bei vyr. euroderybininkas P. Auštrevičius sakė, esąs dėkingas arkivyskupui už pakvietimą ir galimybę susitikti su dvasininkais. Pastebėjęs, kad jo jau nebestebina jokie klausimai apie ES, tačiau šiame susitikime jis džiaugėsi kunigų užduotų klausimų spektro platumu: mat, domėtasi įvairiausiomis gyvenimo sritimis ir kokią įtaką joms turės narystė ES. Dvasininkai klausinėjo ir apie žemės ūkį, ir apie Europos kultūros bei švietimo politiką, apie pokyčius valdžios institucijose po įstojimo, ir apie valstybės energetikos ateities strategiją, apie mažųjų miestelių bei kaimo gyventojų likimą, ir apie išstojimo iš sąjungos galimybes. Žinoma, neišvengta Bažnyčios žmonėms labiausiai rūpimų klausimų apie ES krikščioniškųjų pamatų ir vertybių įvertinimą bei puoselėjimą, o taip pat tokių svarbių katalikams klausimų, kaip gyvybės apsauga bei šeimos institucijos išlaikymas ir stiprinimas. Atsakydamas į šiuos klausimus P. Auštrevičius teigė, kad kaip tik šiuo metu svarstomame ES konvente tai turėtų būti atspindėta, o nuogąstavimai apie neva ES reikalavimą įteisinti pvz., netradicines santuokas ar pan., tėra ne daugiau nei dezinformacija, nes šioji sritis nėra reguliuojama ES, o palikta kiekvienos atskiros valstybės apsisprendimo teisei. Apibendrindamas šį susitikimą P. Auštrevičius teigė, jog labai svarbu, kad patys dvasininkai gerai suprastų visus narystės ES privalumus, "nes, pasak pareigūno, turėdami didelį autoritetą bendruomenėse, jie galės įtikinamai atsakyti į parapijiečių klausimus".

Kaune P. Auštrevičius lankėsi tęsdamas susitikimų su Lietuvos gyventojais ciklą. Neseniai jis aplankė Telšių ir Vilkaviškio vyskupijas, o artimiausiu metu panašius susitikimus su dvasininkais ketinama surengti Šiauliuose ir Vilniuje.

Kovo 4 d. Lietuvos vyskupai laišku kreipėsi į visus tikinčiuosius, ragindami balsuoti už Lietuvos narystę ES referendume, kuris vyks gegužės 10-11 dienomis. Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis Lietuvos narystę Europos Sąjungoje palaiko du trečdaliai šalies gyventojų. Pilnateise ES nare Lietuva ketina tapti 2004 metų pavasarį.

Darius Chmieliauskas,
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/