Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jubiliejinis minėjimas Šiluvoje (2003 02 13)

2003 vasario 15, 12:37
Vasario 13 d. Šiluvoje paminėtas airių katalikų dovanotos Švč. M. Marijos statulėlės atvežimo į Lietuvą dvidešimtmetis. Pastačius šią statulą Dievo Motinos garbei imta švęsti kiekvieno mėnesio 13 dieną, sutampančią su Marijos apsireiškimų Fatimoje paminėjimu. 12 val. Bazilikoje iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo ir pamokslą pasakė bei statulėlės atvežimo į Lietuvą istoriją priminė vyskupas Juozas ŽEMAITIS. Giedojo Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios choras.