Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pranešimas spaudai apie arkivyskupijos II Sinodą (2007.10.20–21)

2007 spalio 15, 15:52 http://kaunas.lcn.lt/sinodas/index.php?id=47
Spalio 20 d., šeštadienį, prasidės Kauno arkivyskupijos II Sinodo iškilmingieji posėdžiai, šaukiami Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 2007 m. birželio 24 d. dekretu Nr. 255.

Kauno arkivyskupijos II Sinodo iškilmingieji posėdžiai darbą pradės spalio 20 d. 10 val. šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje, kur kviečiami visi arkivyskupijos tikintieji.

Ta proga išvakarėse, spalio 19 d. 11 val. Kauno arkivyskupijos kurijoje rengiama arkivysk. S. Tamkevičiaus spaudos konferencija žiniasklaidos atstovams.

Sinodo plenariniai posėdžiai numatyti dvi dienas – spalio 20 ir 21 d. Sinodo darbe dalyvaus 118 delegatų - 32 dvasininkai ir 86 pasauliečiai, deleguoti į Sinodą arba dėl einamų pareigų Kauno arkivyskupijoje, arba išrinkti savo parapijose, rektoratuose ar dekanatuose (išsamų delegatų sąrašą žr. http://kaunas.lcn.lt/sinodas/index.php?id=17). Plenarinių sesijų metu Sinodo komisijų pirmininkai pristatys savo komisijų darbo rezultatus, suformuluotus į Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimų projekto atskirus punktus; po to Sinodo delegatai slaptu balsavimu balsuos dėl šių Nutarimų priėmimo (visą Sinodo nutarimų projektą žr.: http://kaunas.lcn.lt/sinodas/files/File/pdf/_kn2sinodo_nutarimu-projektas_20071010.pdf). Plenarinės sesijos priimti dokumentai bus pateikiami tvirtinti Kauno arkivyskupui, kaip vieninteliam įstatymų leidėjui sinode. Po sinodo uždarymo priimtų dokumentų tekstai bus persiunčiami ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai.

Sinodas baigs darbą sekmadienį, spalio 21 d. 15 val. prasidėsiančia iškilminga Eucharistijos liturgija Kauno arkikatedroje bazilikoje, į kurią taip pat kviečiami visi arkivyskupijos tikintieji.

Išsamiau apie Kauno arkivyskupijos II Sinodą žr. http://kaunas.lcn.lt/sinodas .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt