Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vyskupas Jonas Ivanauskas lankėsi Jonavoje (2007.10.17)

2007 spalio 17, 16:05

Spalio 17 d. Jonavoje vyko Šv. apaštalo Jokūbo parapijos organizacijų ir grupių vadovų bei viso dekanato kunigų susitikimas su vyskupu augziliaru dr. Jonu Ivanausku. Šio susitikimo tikslas – aptarti parapijos veiklą, svarbiausius arkivyskupijos įvykius, ypač didelį dėmesį skiriant artėjančiam Švč. Mergelės Marijos Šiluvos paveikslo apsilankymui Jonavos dekanate. Neeiliniame susirinkime taip pat dalyvavo ir Jonavos meras Bronislovas Liutkus bei savivaldybės vyresnioji specialistė Gražina Mrazauskienė. „Jau baigiasi pirmieji pasirengimo metai Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui – kalbėjo vyskupas. – Tačiau kol sulauksime šios ypatingos šventės, laukia dar daug darbų.“

Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė, kad jau nuo seno Jonavos dekanatą ir rajono savivaldybę sieja puikūs bendradarbiavimo ryšiai. „Jonavos savivaldybės geranoriškumas, noras pagelbėti tapo pavyzdžiu kitoms Kauno apskrities savivaldybėms“, – sakė vyskupas augziliaras dr. J. Ivanauskas. Negailėta pagyrimų ir dekanatui – Jonavos tikintieji yra vieni aktyviausių arkivyskupijoje. Vyskupas susirinkime pavedė dekanato kunigams bei Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos organizacijoms – Caritui, Maldos grupei, Marijos legionui, katechetams, Jaunimo centrui „Vartai“, sekmadieninei mokyklai, procesijų grupei, Šeimos centrui ir kt. iki lapkričio pabaigos parengti preliminarų paveikslo sutikimo ir buvimo dekanate projektą.

Šiluvos švč. Mergelės Marijos paveikslas Jonavos dekanate keliaus vasario 17 – balandžio 6 dienomis.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos dekanato atstovė spaudai