Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda už pašaukimus Karmelitų parapijoje (2007.11.10)

2007 lapkričio 09, 12:00

Lapkričio 10 d. Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos bažnyčioje buvo meldžiamasi už pašaukimus. Nuo 17 val. iki vakarinių šv. Mišių jaunimas giedojo Akatistą. Gausiai susirinkę tikintieji, parapijos organizacijų atstovai, jaunimas savo maldose meldė Dievo malonės ir jaunai parapijietei Giedrei Aleksynaitei, pasirinkusiai vienuolės karmelitės kelią, kurį pradės Paštuvos karmeličių vienuolyne.

Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis dėkojo Giedrei už vargonininkės tarnystę bažnyčioje, aktyvią veiklą jaunimo būrelyje. Nuoširdžiai linkėdami Dievo palaimos atsisveikino jaunimas, pastoracinė taryba, tikybos mokytojai, Carito moterys. Jaunimo grupės vadovė Loreta Mačiulienė dėkojo Giedrės tėveliams.

Vėliau palydos ir atsisveikinimas vyko parapijos namuose. Kalbėjo Giedrės tėvai, giminės, pastoracinės tarybos nariai. Tikime, kad šv. Teresėlės relikvijų kelionės pasėtas daigas už vienuolyno sienų išsiskleis gražiausiu žiedu.

Nijolė Kulėšienė, Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapija