Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos šeimos centro veikla priklausomybių prevencijoje (2007.12.18)

2007 gruodžio 17, 13:32

2007 m. balandžio–gruodžio mėnesiais Kauno arkivyskupijos šeimos centre buvo įgyvendinamas Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės paremtas projektas „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams Kauno mieste“. Projektas skirtas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, kurie dėl neigiamos aplinkos įtakos gali pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. 2006 m. Kauno m. Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo įrašyta 851 socialinės rizikos šeima, kurioje augo 1449 vaikai. Didžioji dauguma socialinės rizikos šeimų vartoja įvairias psichoaktyviąsias medžiagas. Tokiose šeimose iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Dėl neigiamos šeimos įtakos vaikai taip pat gali pradėti vartoti (arba jau vartoja) psichoaktyviąsias medžiagas.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo priežastys dažniausiai slypi šeimoje. Investicijos į prevencinį darbą su šeimomis kainuoja gerokai pigiau, nei vėliau kainuotų padarinių „gydymas“. Todėl Šeimos centro vykdytas projektas siekė ugdyti, šviesti ir palaikyti šeimas, padėti joms spręsti iškylančias problemas, kurios gali atvesti prie įvairių priklausomybių. Vyko grupiniai susitikimai tėvams ir vaikams, juose dalyviai mokėsi išreikšti savo jausmus ir prisiimti atsakomybę, suprasti priklausomybių kilmę ir žalą, sužinojo apie pagalbos šaltinius, gavo supratimą ir palaikymą. Per visą projekto įgyvendinimo laiką   pagalba ir palaikymas buvo suteikti apie 30 šeimų, kuriose auga 20 vaikų.

Giedrė Aukščiūnienė, projekto koordinatorė, Kauno arkivyskupijos šeimos centro l.e.p. direktorė

Aukštaičių g. 10, LT-44148 Kaunas Tel. (37) 20 75 98; faks. (37) 32 33 40 El. paštas: seimos.c@kn.lcn.lt