Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdinių giesmių festivalis Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (2008 01 04)

2008 sausio 14, 15:17

Sausio 4 d. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje veikiančiame Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų vienuolyne vyko Kauno miesto vaikų darželių kalėdinių giesmių antrasis festivalis.

10 val. į pirmąjį koncertą ir 15.30val. į antrąjį koncertą susirinko dvidešimt keturių Kauno miesto darželių vaikai pagarbinti Kūdikėlio Jėzaus. Visi atnešė su Trimis Karaliais brangiausią dovaną – giesmę. Tai dar vienas žingsnis puoselėjant bendruomeninio giedojimo tradicijas. Festivalį vainikavo jo rėmėjo ir globėjo LR Seimo nario Ryto Kupčinsko, Kauno Šventosios Dvasios parapijos kunigo mons. Liongino Vaičiulionio sveikinimai ir jungtinio choro giesmės „Mažo Jėzulio gera širdelė“, „Atsiskubino Betliejun“.

Visi kolektyvai su džiaugsmu buvo sutikti giesmininkų ir klausytojų. LR Seimo narys R. Kupčinskas, Kauno m. ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos pirmininkė Jurgita Urnižienė, Kauno lopšelio-darželio „Dobilėlis“ direktorė Ilona Sliesarčiukienė, Kauno Tirkliškių lopšelio-darželio direktorė Antanina Skaudžiuvienė apdovanojo renginio dalyvius ir organizatorius padėkos raštais, dovanėlėmis.

Renginio organizatoriai Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“, Kauno m. Tirkiliškių lopšelis-darželis dėkoja visiems už materialinę ir dvasinę paramą.

Muzikos pedagogės Irena Rimkevičienė, Danguolė Kardokienė

>

-----------------

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt