Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavoje įsteigta nauja Šv. apaštalo Jono parapija (2008.03.02)

2008 kovo 03, 12:41

Kovo 2 d., sekmadienį, Jonavoje lankantis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijai, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu buvo oficialiai paskelbtas naujosios – Šv. apaštalo Jono parapijos įsteigimas šiame mieste.

Naujosios parapijos klebonu paskirtas Jonavo dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas, jam palikta eiti ir ankstesnes – Žeimių Švč. M. Marijos Gimimo bei Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijų – klebono pareigas. Kun. A. Mikitiukas viešai prisiekė deramai vykdyti jam patikėtą klebonystės uždavinį. Per šv. Mišias buvo paskelbtas ir naujos bažnyčios pastatymo komiteto narių sąrašas, kuriame yra gerbiami bei žinomi Jonavos miesto ir rajono gyventojai, politikai, verslininkai. Komiteto garbės svečiais paskelbti arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncerno „Achema“ valdybos pirmininkas Bronislovas Lubys ir Jonavos savivaldybės meras Bronislovas Liutkus.

Naujoji Šv. apaštalo Jono bažnyčia bus statoma Virbalų rajone. 2007 liepą, kai Jonavoje vyko dekanato Eucharistinis kongresas, ten, kur iškils nauji Dievo namai, pastatytas kryžius – naujosios parapijos bendruomenės ir gyvosios Bažnyčios vienybės simbolis.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos parapijos atstovė spaudai