Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vokalinės muzikos koncertas Žeimių bažnyčioje (2008.03.25)

2008 kovo 24, 13:03

Kovo 25-ąją, dar nenutilus velykinio džiaugsmo šurmuliui, į Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią rinkosi vokalinės muzikos pasiilgę tikintieji. Tądien giesmes ir poezijos posmus Jonavos dekano kun. Audriaus Mikitiuko kvietimu susirinkusiems dovanojo solistė Ieva Kaminskaitė (sopranas), skaitovas Gediminas Kaminskas bei pianistas Donaldas Bružas.

Koncerto „Prisikėlimo stebuklą jums giedu“ metu skambėjo senovinės arijos, maldos iš populiarių operų bei oratorijų. Žiūrovai galėjo mėgautis klausydami tokių kūrinių kaip A. Batista Buononcini „Per la gloria“, G. Batista Pergolezi „Piemenėlio daina“, A.Cesti „In torno“, G. F .Hendelio oratorijos „Mesijas“arija „Rejoice“, nuostabioji F. Shuberto „Ave Maria“ ir kt. Liejosi B. Brazdžionio bei Lacrimos poezijos posmai.

Tai – ne vienintelis I. Kaminskaitės koncertas Jonavos rajone. Balandžio 20 d. ją turėsime progos išvysti Jonavos Šv. apašt. Jokūbo, o gegužės 4 d. – Skarulių Šv. Onos bažnyčiose.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos parapijos atstovė spaudai