Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pranešimas del kunigiškų pareigų suspendavimo (2008.03.31)

2008 kovo 25, 18:46

Kun. Kazimieras Lapinskas suspenduotas nuo kunigiškų pareigų (a sacris) pagal Kanonų teisės kodekso 1389 straipsnio 2 paragrafą.

Kauno arkivyskupijos kurija, 2008 m. kovo 31 d.