Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Maldos grupių susitikimas su dr. P. S. Williamsonu (JAV) (2008.04.17)

2008 balandžio 05, 10:00

Balandžio 17 d. 19 val. Katalikų evangelizacijos centras arkivyskupijos Katechetikos centro salėje surengė susitikimą „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“ maldos grupėms  su prelengentu iš JAV teol. dr. Peteriu S. Williamsonu.

Dr. P. S. Williamsonas – Mičigano valstijos Detroito Švč. Širdies pagrindinės seminarijos dekano pavaduotojas ir kurso apie Naująjį Testamentą dėstytojas. Jis yra knygos „Katalikiški Šv. Rašto interpretavimo principai“ (Roma: Biblijos instituto leidykla, 2001) autorius bei knygos „Jonas Paulius II ir naujoji evangelizacija“ (San Francisco: Ignatius leidykla, 1995) bendraautorius. 2000 m. apsigynė biblijos teologijos doktoratą Grigaliaus universitete Romoje. Dr. Williamsonas koordinuoja Renewal Ministries (atsinaujinimo tarnystės) darbą Lietuvoje ir Kazachstane. Jis yra vedęs pasaulietis, daugiau kaip 30 m. aktyviai dalyvaujantis Bažnyčios veikloje: evangelizacijoje ir dvasiniame atsinaujinime. Pirmąkart į Lietuvą Peteris su žmona Marsha atvyko 1993 m. ir yra lankęsi čia daugiau nei 15 kartų.

Svečias iš JAV dr. P. S. Williamsonas dalyvavo vidinio išgydymo pamaldose Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje balandžio 11 d.  ir Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje balandžio 14 d.

Katalikų evangelizacijos centro informacija (A. Jakšto g. 4, Kaunas. tel. (37) 321422; mob. 8 699 64631)