Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šančių bendruomenės diena (2003 04 27)

2003 balandžio 29, 16:20
Balandžio 27 d. Kauno Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje ir jos teritorijoje klebono kun. V. Veprausko iniciatyva buvo surengta Šančių bendruomenės diena. Ta proga šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kun. V. Kaknevičius. Pamokslo metu kun. V. Kaknevičius pabrėžė bendruomeniško gyvenimo svarbą, ypač atkreipdamas dėmesį į gyvybės išsaugojimą ir šeimų santarvę kuriant vaikų gerovę, ugdant jų pagarbą gyvybei nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Po šv. Mišių parapijos bendruomenės šventę bažnyčioje pradėjo smuikininkas J. Kalėda. Šventiniame koncerte dalyvavo Vaižganto, Šančių vidurinių mokyklų, Kauno 1-osios pradinės mokyklos jaunieji šokėjai bei šventės svečiai: J. Dailydėnienė, D. Grigalevičius, B. Petrikytė, A. Petrikytė, etnografinis ansamblis “Goštauta”, “Versmės“ vidurinės mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras. Šventės dalyviai galėjo pasigėrėti tautodailininkų neįgaliojo jaunimo užimtumo centro darbų paroda - muge, surengta beržynėlyje, ir nusipirkti tautodailininkų darbų. Šventės metu aikštelėje prie klebonijos buvo surengta Sero Artūro klubo ekskliuzyvinių automobilių paroda. Šančių tikybos mokytojų metodinės grupės vadovė V. Žiūraitienė vaikams organizavo Velykėles: vyko margučių ridenimo varžybos, loterija, žaidimai, šokiai ir t. t. Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas šventės dalyvius vaišino kareiviška koše. Šančių poliklinikos medikai norintiems nemokamai matavo kraujospūdį. Šventėje dalyvavo Kauno miesto meras A. Garbaravičius. Šančių seniūnas A. Rymeikis, sveikindamas Šančių bendruomenę, pasidžiaugė galimybe bendromis jėgomis ne tik spręsti iškilusias problemas, bet ir surengti šventę, kurioje tiek senas, tiek jaunas ar mažas gali surasti dvasios atgaivą. Kun. V. Veprauskas padėkojo šventės svečiams, dalyviams už surengtą gražią šventę.