Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Sutvirtinimo sakramento šventė Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje (2008.04.17)

2008 balandžio 05, 10:10

Balandžio 17 d. Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Šventiškai papuoštoje bažnyčioje svečiavosi garbus svečias Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jį lydėjo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis, Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus.

Iškilmingų šv. Mišių metu Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas 87 parapijos jaunuoliams. Savo homilijoje arkivyskupas kalbėjo: „Sutvirtinimo sakramentas – tai Šventosios Dvasios jėga, sutvirtinanti jūsų tikėjimą, kad pajėgtumėte gyventi pagal Evangeliją, atsisakydami blogų įpročių, nuodėmės, Viešpaties Dvasios veikimu perkeisti savo gyvenimą ir priimti Šventosios Dvasios teikiamas dovanas.“

 Net 60 jaunuolių atstovavo Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijai: jie Karmelitų parapijoje dažni svečiai. Visai neseniai parapijos bendruomenė pagerbė prieš trejus metus į amžinybę iškeliavusio popiežiaus Jono Pauliaus II atminimą. Gimnazijos mokiniai surengė parapijiečiams Jono Pauliaus II maldų ir eilių popietę. Dalis sutvirtinamųjų kartu su parapijos bendruomene dalyvavo Kauno I dekanato piligriminėje kelionėje į Šiluvą.

Šių laikų jaunuoliai gyvena prieštaravimų perpildytame gyvenime, trokšta būti laisvi ir nepriklausomi. Nuoširdžiai tikime, kad Sutvirtinimo šventės metu jaunuoliams suteiktos Šventosios Dvasios dovanos paskatins jaunuolius augti Tikėjimu, Viltimi ir Meile, nes jie, turėdami visą laisvę ir atsakomybę, turi apsispręsti, ką – gėrį ar blogį – rinktis.

Kauno I dekanato parapinės katechezės vadovė Nijolė Kulėšienė