Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Istorijos sukakčių paminėjimas Paberžėje (2008.06.08)

2008 birželio 06, 17:14

Birželio 8 d., sekmadienį, Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje 1863 m. Sukilimo muziejus, Akademijos kultūros centras surengė 1863 m. SUKILIMO 145-ųjų ir sukilimo vado kunigo Antano MACKEVIČIAUS 180-ųjų gimimo metinių iškilmingą MINĖJIMĄ PABERŽĖJE (Kėdainių r.).

Programoje buvo: 12 val. Šv. Mišios už sukilėlius bažnyčioje 13.30 val. Sukilėlių pagerbimas Muziejaus salėje 14.30 val. Meninė atminimo valanda, dokumentinis filmas „Atmintis“, parodų „Žygeivystė“, „Sukilėlių pėdsakais“ atidarymas 15.30 val. Ąžuolo kun. A. Mackevičiui sodinimas 16 val. Sukilėlių virtuvė

Renginyje dalyvavo aktorė Gražina URBONAITĖ (Vilnius), Akademijos kultūros centro folklorinis ansamblis „SEKLYČIA“ (vad. O. Auškalnienė), mišrus choras „VERSMĖ“ (Radviliškis)

Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius, muziejininkė Regina Galvanauskienė