Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų paskyrimai

2008 birželio 11, 16:06

Kun. Kęstutis Grabauskas atleistas iš Girdžių ir Vertimų parapijų klebono pareigų paliekant jam eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Saulius Pavalkis atleistas iš Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Girdžių bei Vertimų parapijų administratoriumi.

Kun. Petras Purlys atleistas iš Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kun. Darius Lukonaitis atleistas iš Vidiškių ir Kurklių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonu.

Kun. Darius Auglys atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vidiškių parapijos klebonu.

Kun. Norbertas Martinkus paskirtas Kurklių parapijos klebonu paliekant jam eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Audrius Mikitiukas atleistas iš Žeimių parapijos klebono pareigų paliekant jam eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Raimundas Kazaitis paskirtas Žeimių klebonu paliekant jam eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Virgilijus Dudonis atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) vikaro pareigų ir paskirtas Vilkijos parapijos klebonu.

Kun. Darius Varnelis atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru.

Kun. Mindaugas Smetonis atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Kastytis Šulčius atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru.

Kun. Kęstutis Genys paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Kun. Albinas Graužinis atleistas iš Vandžiogalos parapijos klebono pareigų paliekant jam eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Ričardas Birbilas atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Vandžiogalos parapijos klebonu.

Kauno arkivyskupijos kurija