Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos jaunimo delegacija išvyko į Pasaulines jaunimo dienas (2008.06.30)

2008 birželio 27, 18:43

Birželio 30 d. 17.30 val. Švč Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kauno arkivyskupijos jaunimo delegacija, vėliau dalyvavusi Pasaulio jaunimo dienose, šventė Eucharistiją kartu su arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi. Po šv. Mišių vyko trumpa ekskursija po Kauno kunigų seminariją. Po jos jaunimas išvyko į Frankfurtą, iš kur pakilo skrydžiui į Australiją.

2008 m. Pasaulinės jaunimo dienos liepos mėn. vyko Sidnėjuje. Jų tema „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Šiose jaunimo dienose (išsamiau žr. http://jaunimodienos.lt/pjd2008/index.html; http://katalikai.lt/index.php?id=9&nid=2356) dalyvavo apie 130 jaunųjų Lietuvos katalikų.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt