Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

POPIEŽIAUS LEGATAS KARDINOLAS J.MEISNERIS ATVYKO Į LIETUVĄ (2008.09.12)

2008 rugsėjo 11, 23:48

Šiandien 12 val. į Vilniaus oro uostą atvyko popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys kardinolas Joachim MEISNER (išsamią biografiją rasite čia: http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=286). Jis atstovaus Šventąjį Tėvą (šiuo metu besilankantį Prancūzijoje, kur švenčiamas Liurdo apsireiškimų 150 metų jubiliejus) Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų iškilmių kulminacijoje ateinantį sekmadienį.

Po sutikimo oro uoste legatas  Aušros Vartuose aukos šv. Mišias. Vėliau jis lankysis Kaune: susitiks su miesto vadovais Rotušėje, pašventins Kristaus Prisikėlimo parapijos namų kertinį akmenį, aplankys Jėzuitų gimnaziją, arkikatedrą baziliką, Pažaislio vienuolyną, vykdamas į Šiluvą, susitiks su Raseinių miesto gyventojais (išsamią vizito programą rasite čia: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,940).

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., popiežiaus ypatingasis pasiuntinys vadovaus 12 val. prasidėsiančiai iškilmingai Eucharistijai aikštėje tarp Šiluvos bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios. Liturgijoje taip pat dalyvaus Lenkijos Bažnyčios Primas kardinolas Józef GLEMP, visi Lietuvos ganytojai bei dvi dešimtys vyskupų iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Estijos. Į iškilmes atvykti ketina Lietuvos Prezidentas Valdas ADAMKUS, Lenkijos Prezidento specialusis pasiuntinys, užsienio šalių ambasadoriai, Seimo nariai, ministrai, universitetų rektoriai, svečiai iš Lenkijos, Vokietijos, tautiečiai iš JAV, Kanados, Lenkijos ir kitų šalių.

***

Praėjusį savaitgalį prasidėjusiuose (žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,929) jubiliejiniuose atlaiduose Šiluvoje  iki vakar jau apsilankė apie 50 tūkst. maldininkų, maždaug 20 tūkst. tikinčiųjų priėmė šv. Komuniją (tiek, kiek per visą praeitų metų atlaidų oktavą). Pėsčiomis į Šiluvą atėjo per du tūkstančius jaunųjų piligrimų iš Kryžių kalno, Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Krekenavos, kitų Lietuvos vietovių ir netgi iš paties Liurdo maždaug keturis tūkstančius kilometrų pėsčiomis per visą Europą nešę kryžių!

Vakar Šiluvoje, pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, įvyko „tikras stebuklas – toje vietoje, kur prieš keturis šimtus metų vyko krikščionių tarpusavio žiaurūs vaidai, šiandien bendrai maldai susirinko beveik visų mūsų šalies krikščioniškų bažnyčių atstovai“. (Išsamiau apie kiekvienos dienos renginius skaitykite interneto puslapyje www.siluva.lt; čia galima rasti ir Jubiliejaus foto reportažą, informacijos apie pačią Šiluvą, apsireiškimo istoriją, taip pat dvasinius-kultūrinius renginius Šiluvoje per Jubiliejaus šventimo laikotarpį.  Be to, rasite naudingos informacijos piligrimams ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis, televizijos ir radijo transliacijų iš Šiluvos laiką, giesmių katalogą, plačią pasirengimo Jubiliejui kroniką ir kt.)

Jubiliejaus iškilmės Šiluvoje tęsis iki rugsėjo 15 d., kuomet bus švenčiama pasaulio Lietuvių šventė. (Išsamią Šiluvos jubiliejaus programą žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=126.)  

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

el.paštas: jubiliejus@siluva.lt; tel. (8~687) 853 87