Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Konferencija jaunimo dorinio ugdymo klausimais Kauno m. savivaldybėje (2003 05 21)

2003 gegužės 21, 17:15
Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje gegužės 21 d. vyko konferencija "Jaunimo dorovinis, dvasinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose, užimtumas ir ekologija Kauno mieste". Dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, mero pavaduotojas K.Kuzminskas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A.Bagdonas, Seniūnų tarybos pirmininkas E.Sklenys, seniūnai, parapijų klebonai. Susitikimo dalyvius pasveikino ir naujasis miesto meras Arvydas Garbaravičius.

Konferencijos metu pasidalinta nuomonėmis bei diskutuota apie Bažnyčios, kunigų bei katalikiškųjų organizacijų bendradarbiavimą su miesto valdžia ir besisteigiančiomis seniūnijomis, siekiant kuo veiksmingesnio naujosios kartos dorinio ugdymo rezultatų. Arkivysk. S. Tamkevičius pateikdamas konkrečius pavyzdžius pabrėžė, kad be glaudaus ir visapusiško bendradarbiavimo neįmanoma užtikrinti miesto socialinių problemų sprendimo bei jaunimo dorinio ugdymo. Ganytojui antrino ir Kauno I dekanato dekanas kun. V. Grigaravičius, teigdamas, jog iš jau susiklosčiusios patirties matyti, kaip veiksmingas yra toks darbas ten, kur mokyklos, vietos bendruomenės bei Bažnyčia bendradarbiauja geranoriškai.

Kad ateityje tas bendradarbiavimas dar labiau sustiprės ir taps žymiai konstruktyvesnis leidžia tikėtis ir tai, jog labai panašiai kalbėjo ir miesto vicemeras K. Kuzminskas, kuriam pavesta kuruoti būtent šias sritis, bei Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas –labai teigiamai vertinę bažnytinių organizacijų bei dvasininkų realų indėlį ugdant jaunąją kartą ir prisidedant prie socialinio gerbūvio kūrimo mieste.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt