Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune (2008.10.11)

2008 spalio 13, 19:05

Spalio 11 ir 13 dieną Katalikų evangelizacijos centras pakvietė į vidinio gydymo pamaldas Kaune su misionieriais iš Belgijos Anette Oppitz ir Josephu Bastinu, turinčiais didelę vidinio gydymo tarnystės patirtį. Pamaldos vyko Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų ) ir Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo ) bažnyčiose.

Spalio 11-osios šeštadienio vakare Jėzuitų bažnyčioje vykusios pamaldos sutraukė gausų tikinčiųjų būrį, daugelis jose liko dalyvauti po tėvų jėzuitų aukotų vakaro šv. Mišių. Vidinio gydymo pamaldose klausyta misionierių mokymo, prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento vyko šlovinimas, A. Oppitz meldėsi už visus bendra užtarimo malda.

Garbaus 88 metų amžiaus misionierė A. Oppitz, Belgijoje veikiančios maldos grupės narė, kaip pati liudijo, labai seniai tarnauja vidinio gydymo srityje, gavusi šią dovaną tada, kai, būdama per 50 metų amžiaus, išgijo iš savo tėvo nemeilės jai, dar negimusiai, kilusių dvasinių žaizdų. Pasak misionierės, devynių mėnesių gyvenimo įsčiose laikotarpis žmogui yra labai svarbus, ir šiuo metu patirti sužeidimai stipriai paveikia tolesnį jo gyvenimą, tapatybę. Tad ji siekianti padėti kitiems atrasti gydančią Jėzaus meilę ir išsivaduoti iš to, kas lieka sužeista žmoguje nuo pradėjimo iki gimimo. Vėliau kalbėjęs J. Bastinas liudijo, kaip jam, turėjusiam šio laikotarpio žaizdų, vidinis gydymas leidęs pajusti išsivadavimo lengvumą, paskatinęs Dievo meilę per jį stipriau tekėti kitiems žmonėms. Abu misionieriai save pavadino tik kanalais, per kuriuos išsilieja Dievo meilė: pats Viešpats darbuojasi dėl žmogaus, tik jis gydo.

Šių vidinio gydymo pamaldų dalyviai buvo pakviesti atverti širdis Viešpačiui šlovinant jį giesmėmis, kurias giedojo jaunimo grupė, paskui užtarimo maldoje drauge su A. Oppitz paraginti apmąstyti per devynis vystymosi įsčiose mėnesius galėjusias įvykti neigiamas patirtis – vaikelio baimes, nerimą, jo nepriėmimą. priešiškumą, netgi paties pasipriešinimą Kūrėjui išlikti gyvam, motinos elgseną, jos nusiteikimus, paskatinti atverti paties Viešpaties parodomus vidinius skaudulius, atiduoti juos visa guodžiančiam ir gydančiam Dievui, kad jis suteiktų šių žaizdų išgydymą, ramybę, išlaisvinimą.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt