Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pravieniškių pataisos namuose pašventinta koplyčia (2008.10.15)

2008 spalio 14, 22:00

Spalio 15 d. Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose buvo pašventinta šešiolika metų čia veikianti, o dabar renovuota koplyčia. Ją pašventino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, apeigose dalyvavo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, kolonijos kapelionas kun. Egidijus Periokas.

Koplyčioje įrengtas naujas altorius, sakykla, atskira patalpa išpažintims atlikti. Koplyčią, kuriai arkivyskupas suteikė Šiluvos Dievo Motinos vardą, puošia nuteistųjų tapyti paveikslai. Ganytojas taip pat apžiūrėjo pataisos namus, susipažino su kalinčiųjų buitimi, pabendravo su jais, pasidalijo lageryje patirtais išgyvenimais.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt