Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Tremtinių atminimo vakaras Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje (2008.10.26)

2008 spalio 27, 16:16

Spalio 26 d. Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos namuose vyko jaunuolių, kurie rengiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą, susitikimas su projekto „Misija Sibiras 08“ ekspedicijos dalyviais. Šiame susitikime taip pat dalyvavo parapijos organizacijų atstovai, buvę tremtiniai ir kiti tikintieji.

Projekto „Misija Sibiras 08“ dalyviai, lydimi ekspedicijos vadovo Gintauto Aleknos, šiemet lankėsi Irkutsko regione. Pati ekspedicija truko nuo liepos 3 d. iki liepos 23 d. Ekspedicijoje dalyvavo 23 jaunuoliai, kurie buvo atrinkti iš pageidavusių ir paraiškas pateikusių 1600 jaunų žmonių.

„Misija Sibiras dar nesibaigė, ji dar tik prasideda“, – kalbėjo į susitikimą atvykę Auksė Kulėšiūtė, „Metasite“ projektų vadovė, Dalia Vitkauskaitė, medicinos studentė ir Gytis Kuncevičius, MRU dėstytojas. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) tęsia šį projektą nuo 2006 metų. Šios ekspedicijos tikslai buvo puoselėti istorinę atmintį bei jaunimo tautinį patriotiškumą, skatinti kartų dialogą ir tarpusavio supratimą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo Lietuvos genocido – vieno juodžiausių XX amžiaus istorijos puslapių ir parodyti visuomenei, kad jaunimas yra pilietiškas ir patriotiškas.

„Norėjau pamatyti ir prisiliesti prie aplinkos, kurioje buvo mano tėvynainiai prieš pusę šimto metų, kuri vis dar yra mūsų istorijos dalis. Norėjau savo akimis pamatyti ir geriau suprasti, kaip atrodė tremties vietos. Pagerbti ten pasilikusius ir jau niekada negrįšiančius namo. Būti pavyzdžiu tiems, kurie ateis po mūsų, kad galėčiau jiems papasakoti, kiek teko patirti mūsų tautai,“ – sakė A. Kulėšiūtė.

Daug įdomios filmuotos medžiagos apie drąsių jaunuolių misiją Sibire parodė G. Kuncevičius, kuris papasakojo apie lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygas, apleistas lietuvių kapines, kurios skiriasi nuo kitų lietuvių rankomis padirbintais kryžiais ir ilgesingais užrašais apie Tėvynės ilgesį. Jaunuoliai tvarkė lietuvių tremtinių kapus, aplankė ten likusius gyventi lietuvius ir susitiko su ten susikūrusios lietuvių bendruomenės atstovais.

Savo atsiminimais apie tremtį pasidalijo ir karmelitų parapijos tikintieji, buvę Sibiro krašto tremtiniai. Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis dėkojo ekspedicijos dalyviams už pasakojimus apie jų neeilinę misiją dėl mūsų tautiečių atminimo ir pakvietė visus tikinčiuosius per Vėlines pagerbti ir prisiminti maldose tėvynainius, esančius toli nuo Tėvynės.

Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija