Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Sielovados bendradarbių ugdymo seminaras Birštone (2008.11.12–13)

2008 lapkričio 12, 11:53

Lapkričio 12–13 dieną Birštone vykusiame seminare pradėta vykdyti Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių vadovavimo įgūdžių ugdymo programa „Atrasti potencialą – praplėsti horizontą“. Šis pirmasis penkių seminarų ciklo renginys, kaip ir visa preograma, buvo skirtas savęs pažinimui ir ugdymui, taip pat krikščioniškojo vadovavimo principams suvokti. Jame dalyvavo 40 įvairių Kauno arkivyskupijos institucijų, mokymo įstaigų bendradarbių, taip pat keletas asmenų, atvykusių iš kitų vyskupijų.

Seminarą vedė tarptautinės kompanijos „Xpand“ konsultantai – Johannesas Hugeris (Vokietija), Paulas Ch. Dondersas (Olandija) ir Guntheris Ettlas (austras, šiuo metu dirbantis Briuselyje). Kompanija „Xpand“ teikia pagalbą asmenims ir grupėms rengdama kursus ir konsultacijas. Jos specialistų vedami seminarai ne tik padeda esamiems ir potencialiems vadovams suprasti strateginius bei vadybinius institucijų veiklos pagrindus, bet ir turi nuolatinį dvasinio ugdymo aspektą. Seminarų ciklo „Atrasti potencialą – praplėsti horizontą“ programa nesiekiama pasakyti, kaip ir ką reikia daryti, bet norima geriau atskleisti vadovavimo sampratą, mokoma pažvelgti į save. Daug dėmesio skiriama asmeninėms pratyboms – kiekvienai temai siūloma įvairi darbo medžiaga savianalizei.

Pirmajame programos seminare aptarta „sveiko“ vadovavimo samprata, apžvelgta 2 tūkst. metų krikščioniškojo vadovavimo tradicija, postmoderniųjų laikų veikiama Lietuvos padėtis. Kalbant apie krikščioniškąją vadovavimo sampratą remtasi šv. Benedikto pavyzdžiu, jo mintimis apie vadovo dvasinę kompetenciją, santykių kompetenciją ir sugebėjimą kurti namus. Apžvelgiant postmodernaus vadovavimo stilių atkreiptas dėmesys, kaip svarbu nuolat mokytis, sugebėti plačiai matyti, o veikti lokaliai, pabrėžta vadovavimo tikslų svarba bei gebėjimas pasitelkti kompetenciją, taip pat sugebėjimas kurti bendruomenę. Analizuojant „sveiko“ šiuolaikinio vadovavimo sampratą, akcentuotas tvirtas gebėjimas vadovauti bei įkvėpti, vadovo charakteris, kuris taip pat turi būti nuolat ugdomas. Seminare tvirtinta, jog vadovauti reikia talento, o jį turintį per trejus metus įmanu išmokyti tapti vadovu. Nepalyginti sunkiau yra ugdyti charakterį: jį tobulinti dažnai nepasirūpinama. „Todėl sveikam vadovavimui svarbu ugdyti ir kompetenciją, ir charakterį“, – sakė renginio vadovai.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias savybes, aptarti baimes, su kuriomis susiduriama, daug dėmesio skirta asmeniniams gebėjimams nusakyti ir jiems ugdyti, kalbėta apie vidinę motyvaciją, vertybes bei laiko valdymą.

Kitą programos „Atrasti potencialą – praplėsti horizontą“ seminarą ketinama surengti vasario mėnesį ir skirti jį strateginio mąstymo temai. Seminarus organizuoja Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė, juos lėšomis remia Renovabis fondas (Vokietija).

Vaida Spangelevičiūtė, Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė