Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkikatedros parapijos namų pašventinimas (2008.11.09)

2008 lapkričio 09, 08:19

Lapkričio 9 d., pasibaigus 12 val. šv. Mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje, buvo pašventinti nauji parapijos namai (Vilniaus g. 1/Valančiaus g. 4). Pašventinimo apeigoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jose dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis, arkikatedroje reziduojantys kunigai, parapijos namų architektai bei statytojai, parapijos bendruomenės nariai ir kiti svečiai.

Šia proga žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė, jog parapija dabar turės namus, kuriems įkurti prireikė ir lėšų (namai pastatyti arkivyskupijos lėšomis), ir daug žmonių darbo. Naujasis pastatas, įrengtas senojo, ūkinėms reikmėms tarnavusio, vietoje, dabar tarnaus sielovadai: čia galės burtis parapijos bendruomenė, vykti katechizacija ir kt. pastoracinė veikla. Naujiesiems namams, į kuriuos atvėrus tvoroje vartus patenkama iš arkikatedros šventoriaus, arkivyskupas suteikė panašų į šios šventovės titulą vardą: jie bus vadinami Šv. Petro ir Pauliaus parapijos namais.

Susirinkusieji plojimais padėkojo pastatą projektavusiems architektams – ceremonijoje dalyvausiems UAB „Kultūros paveldo tyrinėjimų ir projektavimo centras“ direktorei Reginai Žukauskienei, ypatingos paskirties statinių architektui Zigmui Bagdonui bei kitiems šio sumanymo vykdytojams. Pasak R. Žukauskienės, specialistams teko nelengvas uždavinys darniai įkomponuoti rekonstruotą ir pritaikytą šiuolaikinėms reikmėms pastatą Kauno miesto širdyje – senamiestyje ir didingo architektūrinio statinio – arkikatedros kaimynystėje. Architektė palinkėjo, kad naujuosiuose parapijos namuose vyktų pilnakraujis gyvenimas ir juose visada skambėtų žmonių balsai.

Vėliau pašventinimo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti parapijos namų vidų, pasigrožėti iš terasos atsiveriančiais senamiesčio vaizdais.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt