Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupas ir miesto meras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl Prisikėlimo šventovės (2003 06 05)

2003 birželio 07, 11:34
Birželio 5 d. popietę Kauno kurijoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir miesto meras Arvydas Garbaravičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią abi pusės įsipareigoja siekti kuo skubiau užbaigti atstatyti paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Po pasirašymo arkivyskupas S. Tamkevičius sakė: “Įvykdytas labai gražus aktas – su Savivaldybe pasirašyta labai prasminga bendradarbiavimo sutartis. Kai šis bendras projektas bus įgyvendintas, Prisikėlimo bažnyčia tarnaus miestui ir visai Lietuvai, labiau suvienys ne tik tikinčiuosius, bet ir visus gyventojus. Tikiu, jog žodis taps kūnu, o šie metai atstatant Prisikėlimo bažnyčią bus persilaužimo metai,” – kalbėjo ganytojas, dėkodamas Savivaldybei už parodytą gerą valią.

Arkivyskupija sutartimi įsipareigojo organizuoti kryptingą bažnyčios veiklą Lietuvos žmonių dvasiniam atgimimui ir tautiniam ugdymui skatinti, rengti pamaldas, miestui bei valstybei ypatingų švenčių progomis, taip pat sakralinio pobūdžio renginius – parodas, koncertus, o taip pat – sudaryti sąlygas Prisikėlimo bažnyčią naudoti turizmo reikmėms. Šventovės rūsyje ketinama įrengti kolumbariumą, kuriame galės būti laidojami Lietuvai nusipelniusių žmonių palaikai, t.p. įsipareigota kasmet surinkti 250 tūkst. litų Prisikėlimo bažnyčios statybai užbaigti.

Miesto meras Arvydas Garbaravičius sakė: “Malonu, jog šios kadencijos Tarybai tenka prisidėti prie tokios kilnios misijos įgyvendinimo. Tikime, jog, visiems padedant, bažnyčia kuo greičiau atvers duris ir kartu galėsime įgyvendinti kitus mūsų sumanymus”. Meras išreiškė viltį, jog sutartis gerokai paspartins šios šventovės baigiamuosius statybos darbus, skatins bažnyčios paramos fondo steigėjus ieškoti naujų rėmėjų. Savivaldybė savo ruoštu įsipareigojo inicijuoti projektus, kurie padėtų gauti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšas, reikalingas kultūros paveldo objektui atstatyti, taip pat Prisikėlimo bažnyčią įtraukti į kuriamo Žaliakalnio kultūros ir turizmo centro veiklą.

Vilties, jog visa tai pavyks įgyvendinti, esama: pajudėti iš vietos tikimasi padės Kauno savivaldybės parama – iš privatizavimo fondų numatyta skirti 100 tūkst. litų. Vieną milijoną litų skyrė Vyriausybė, atsiranda vis daugiau kitų rėmėjų: pavyzdžiui, 12 tūkst. Lt į paramos fondą pervedė akcinė bendrovė “Kauno duona”. Specialistai paskaičiavo, jog nuostoliai, patiriami dėl lėšų stygiaus, atstatant Prisikėlimo bažnyčią labai dideli – per metus jie siekia daugiau nei 1 mln. 300 tūkst. litų.

“Anksčiau girdėjome tik pažadus, o dabar matomi ir konkretūs darbai, – po sutarties pasirašymo sakė Prisikėlimo bažnyčios klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, – vien šiemet “Kaustos” bendrovė ketina atlikti darbų už pusantro milijono litų: sutvarkyti stogo dangą, elektros instaliaciją, baigti įrengti dvi laiptines, dvi zakristijas, pakeisti langus, atlikti kai kuriuos tinkavimo darbus. Ir toliau laukiame įvairių rėmėjų finansinės paramos, kuri visiems mums priartintų šios šventovės atstatymo pabaigą”.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt