Arkivyskupijos kurijos organizuojami seminarai parapijų sielovados bendradarbiams (vasario–kovo mėn.). Vyksta registracija!
Paskelbta: 2018-02-14 08:19:58

Vasario 22 d. 10–16 val. seminaras parapijų referentams apie duomenų tvarkymą bei archyvavimą (ves kun. Romualdas Zdanys) ir fotografijos meno pagrindus (vizualinės komunikacijos rengėjai Gediminas Urbonas, Irmantas Vaitkevičius).

Vasario 23 d. 17–20 val. I seminaras liturgijos skaitovams „Bendras įvadas į Šventąjį Raštą", seminarą ves vysk. Jonas Ivanauskas.

Kovo 1 d. nuo 10 val. seminaras zakristijonams, parapijų floristams ir dekoruotojams bei visiems susidomėjusiems tema „Bažnyčios puošimas Gavėnios laiku ir Kristaus kapo įrengimas“.

Kovo 15 d. nuo 10 val. seminaras parapijų vargonininkams. Ves Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė tema „Bendruomeninis giedojimas ir choras liturgijoje. II dalis".

Registracija į seminarus jau vyksta. Registruojama el. paštu kn.renginiai@gmail.com arba telefonu (837) 40 90 29, nurodant vardą, pavardę, parapiją, el. paštą ir telefoną.

 

Ganytojo žodis

Būkime laisvos širdies, stiprios dvasios, orūs ir vieningi. Puoselėkime tikėjimą į DIEVĄ ir mylėkime savo TĖVYNĘ!

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune