GYVENIMO IR TIKĖJIMO instituto seminarai (kovo ir balandžio mėn.)
Paskelbta: 2017-02-23 11:43:06

KOVAS

Kovo 2, || Perkūno namas, Kaunas
Teminiai maldos vakarai
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/436
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 4 || Perkūno namas, Kaunas
Sakralinių šokių seminaras „Talita kum-šok!“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/443
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 5–11 || Jėzuitų rekolekcijų namai, Kulautuva
Gavėnios rekolekcijos „Dykumų tėvai“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/423
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 22, 29 – balandžio 5, 19, 26 – gegužės 3 || Perkūno namas, Kaunas
Kursas pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu „Bendravimo menas: jei norime išgirsti ir būti išgirsti“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/454
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 24 || Perkūno namas, Kaunas
Jausmai kaip spalvos
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/449
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 25 || Perkūno namas, Kaunas
Šokiai pagal lietuviškas giesmes
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/452
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Kovo 25 || Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija, Klaipėda
Šokiai pagal lietuviškas giesmes
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/453
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

BALANDIS

Balandžio 4 || Perkūno namas, Kaunas
Žydų Pascha ir krikščionių Velykos.Kas tai – tęstinumas ar nauja pradžia?
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/448
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Balandžio 8 || Perkūno namas, Kaunas
Bibliodrama „Jėzus..., mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo" Jn 13, 1
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/446
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Balandžio 11 || Perkūno namas, Kaunas
Rekolekcijos mokytojams „Dievo gailestingumo veidas kančioje, mirtyje ir prisikėlime!"
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/447
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

 

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama