Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į piligrimines keliones
Paskelbta: 2017-11-10 15:45:14

2018 m. artimiausios  kelionės

į Šventąją Žemę

Kovo 3–10 d. grupę lydi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kelionė skirta parapijų pastoracinių tarybų nariams ir aktyviems parapijiečiams, bei sielovados bendradarbiams. Daugiau informacijos prisegtuke.

Balandžio 14–21 d. Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

 į Italiją

Balandžio 2–6 d. Vatikanas (Roma, Asyžius, Subjakas) . Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

Registracija ir daugiau informacijos mob. 8 686 152 25 arba el.p. piligrimu.centras@gmail.com

Daugiau informacijos www.piligrimyste.lt

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

 

Ganytojo žodis

Ne tik žmogus ieško DIEVO, bet ir DIEVAS ne mažiau ieško žmogaus. <...> Jis trokšta patraukti, suvienyti visus su savimi, todėl renkasi ir šaukia žmones. Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos VIEŠPATS siunčia.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune