Spalio 20 d. – pirmasis SAMUELIO grupės susitikimas jaunimui (kviečia pašaukimų sielovados bendradarbiai)
Paskelbta: 2019-10-08 17:58:29

Kaune spalio 20 d. vėl startuoja Samuelio grupė! Vyks kartą per mėnesį, sekmadieniais, nuo 17 iki 21 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7).

KAM SKIRIAMA SAMUELIO GRUPĖ?

Samuelio grupė skiriama jauniems suaugusiems (18–35 m. amžiaus) žmonėms, kuriems rūpi suprasti, ką Dievas kviečia juos daryti su savo gyvenimu. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, kuri galbūt kviečia į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę, ieškantiems atsakymų darbo ar karjeros klausimais, taip pat tiems, kurie trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupės susitikimai prasideda spalio mėnesį ir trunka 9 mėnesius.

KOKS SAMUELIO GRUPĖS TIKSLAS?
Tie, kurie dalyvauja šioje grupelėje, pirmiausia auga suvokimu, ką jam reiškia apsispręsti kaip krikščioniui; ir antra, dalyviai, baigę šią programą, aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.

KAS ĮSIPAREIGOJA DALYVIS?
Dalyviai skiria laiko Dievo ir Jo Žodžio, kuris kalba jų gyvenime, klausymui. Jie įsipareigoja dalyvauti Samuelio grupės programoje, kuris trunka 9 mėn. Kartą per mėnesį vyksta grupės susitikimai, ir yra galimybė reguliariai susitikti su asmeniniu palydėtoju.

KAS YRA DVASINIS PALYDĖTOJAS?
Palydėtojai yra žmonės, turintys maldos patirtį, keliaujantys su tais, kuriuos lydi, ir gali patarti, kaip atnaujinti ir pagilinti maldą. Jie išklauso, ką dalyviai kalba apie savo maldos gyvenimą ir gali jiems padėti geriau suprasti, ką jiems Dievas sako maldoje.

Vieną kartą per mėnesį Samuelio grupės dalyvis susitinka su dvasiniu palydėtoju kalbėtis apie maldos gyvenimą bei dvasinę kelionę (visiškai konfidencialiai). Dalyviai dalinasi su palydėtoju klausimu (-ais), kuriuos jie kelia Dievui Samuelio grupės susitikimų metu. Palydėtojas padeda jiems atrasti sprendimus maldos šviesoje. Dauguma dalyvių Samuelio grupėje atranda, jog individualus dvasinis palydėjimas yra vienas iš labiausiai padedančių dalykų Samuelio programoje.

KAS VYKS MĖNESINIUOSE SUSITIKIMUOSE?
Grupės susitikimo šerdis yra Lectio Divina arba malda su Šventuoju Raštu bei laikas prie Švč. Sakramento tyloje. Taip pat susitikimų metu bus skiriama laiko tarpusavio bendravimui, svečio pranešimo klausymuisi ir diskusijoms. Susitikimus baigsime švęsdami studentų šv. Mišias Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Kurso metu vienas savaitgalis bus skirtas tylos rekolekcijoms.

KAS VEDA?
Kauno arkivyskupijos kunigai, įvairių kongregacijų seserys vienuolės, šeima, aktyvų maldos gyvenimą gyvenantys pasauliečiai.

Daugiau informacijos:
sielovada.vdu@gmail.com, 869146117 (Ona)

Organizuoja:
Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovada,
VDU akademinė sielovada

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune