Maldos ir giesmių vakarai jaunimui Kaune. Artimiausias gruodžio 19 d.
Paskelbta: 2019-11-19 19:34:02

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pradeda keturių ypatingų susitikimų ciklą ir kviečia į Maldos ir giesmių vakarus (Vilniaus g. 7, Kaunas).

Vakarai vyks: lapkričio 21 d., gruodžio 19 d., sausio 23 d. ir vasario 20 d. 
 

 

 

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune