Slaugos ir pagalbos mokymų ciklas „Gailestingai veik!“ Kaune
Paskelbta: 2019-11-26 09:49:39

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyksta Slaugos ir pagalbos neįgaliesiems bei negalintiems apsitarnauti namuose mokymų „Gailestingai veik!“ ciklas.

Bus mokoma prižiūrėti neįgalius ir negalinčius apsitarnauti asmenis namuose, saugiai juos slaugyti. Klausytojai bus supažindinti su ligonių bendravimo ypatumais, suteikiami slaugos ir pagalbos pagrindai, nagrinėjami įvairūs ligonių sielovados aspektai. Sėkmingai baigusiems mokymų ciklą išklausius teorinę dalį bei atlikus savanoriškos veiklos praktiką, išduodami pažymėjimai.

Mokymai nemokami, visi dalyviai vaišinami arbata ir sausainiais.

Pirmasis įvadinis susitikimas gruodžio 2 d. 18 val.  tema „Bažnyčios kvietimas veikti“. Paskaitą skaito  Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Mokymus organizuoja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnyba.

Daugaiu informacijos teirautis: tel. 37 323 548, 8 676 383 33 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune