Vasario 12 d. Kaune vyks mokslinė-praktinė konferencija „Klinikinė pastoracija: dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos“
Paskelbta: 2020-01-24 19:38:12

Vasario 12 d.  Kaune vyks mokslinė-praktinė konferencija „Klinikinė pastoracija: dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos“ Skirta visų specialybių gydytojams, visų specialybių slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams, akušeriams, dvasiniams asistentams, socialiniams darbuotojams, ligoninių kapelionams, psichologams. Konferencija rengiama minint Pasaulinę ligonių dieną. 

Vyks LSMU MLK Z. Januškevičiaus posėdžių salėje (Eivenių g. 4). Dalyviai gaus LSMU 6 val. pažymėjimus.

Daugiau informacijos >> 

 

 

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune