Nepaliaujamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos dalyviai toliau meldžiasi už mus ir pasaulį
Paskelbta: 2020-03-24 18:58:56

Nepaliaujamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos dalyviai ištvermingai tęsia garbinimo maldą įsipareigotomis valandomis namuose  – kad Eucharistinio Jėzaus adoracijos malda būtų nuolatinė ir nenutrūkstanti, vien Dievo akivaizdoje, tačiau už mus visus ir visą pasaulį, dabar kenčiantį pavojingos ligos plitimą. 

Didžiausias ginklas, su kuriuo kaip Jėzus dykumoje galime atlaikyti nelengvą metą, – tai įsiklausyti į Jo žodžius: tu esi mano mylimasis sūnus / dukra (plg. Mk 1,11–12).

Visi su pasitikėjimu melskime Viešpatį, kad būtų sustabdyta pandemija, už sergančius, už visus teikiančius medicininę ir kitokią reikalingą pagalbą, už taiką pasaulyje.

Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjų informacija

 

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune