Nuotolinis SAMUELIO kursas jaunimui, ieškančiam atsakymų, krypties, pašaukimo (registracija iki lapkričio 1 d.)
Paskelbta: 2020-10-13 09:36:17

VDU akademinės sielovados bei Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiai sekmadieniais kviečia į nuotolinį SAMUELIO kursą. Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. Registracija iki lapkričio 1 d. el. p. pasaukimai@kaunoarkivyskupija.lt . Daugiau informacijos mob. +370 8 613 13 018 (ses. Loreta).

SAMUELIO kursas skirtas visiems ieškantiems asmeniškesnio ryšio su Dievu, turintiems troškimą melstis su Šventuoju Raštu, ieškantiems pašaukimo ir ketinantiems daryti pamatinius apsisprendimus savo gyvenime.

Šis kursas atviras taip pat tiems, kuriems rūpi karjera arba jie trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupės susitikimai prasideda lapkričio mėnesį ir trunka 9 mėnesius.

Rengiamas SAMUELIO kursas atliepia poreikį suteikti erdvę jauniems suaugusiesiems (18–35 m.) keliauti tikėjimo kelionę. Dalyvaujantieji kurse pirmiausia auga suvokimu, ką jiems reiškia apsispręsti kaip krikščionims; antra, dalyviai, baigę šią programą, aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.

Susitikimai vyksta kartą per 3–4 savaites. Jų metu dalyviai kviečiami melstis su Šventuoju Raštu, dalytis grupelėse, išklausyti kviestinį svečią (ar svečius) apie pašaukimo kelionę (liudija kunigai, pašvęstieji, šeimos). Viso kurso metu dalyviai turi savo asmeninį dvasinį palydėtoją. Svarbi kurso dalis yra tylos rekolekcijos.
 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune