Misijų vakarai kavinėse su kunigais – apie „nepatogų“ Pranciškų ir viltį (2018 06 20–21)
Paskelbta: 2018-06-21 22:23:48

Nuotraukos (II ir IV) – Alekso Kreišmano

Miesto misijų savaitė atnaujino kunigų kavinėse ciklą ir vėl kviečia kauniečius į susitikimus. Šį ciklą birželio 20 d. vakare „Daugirdo“ kavinėje pradėjo svečias iš Žemaitijos, gerai pažįstamas daugeliui, buvęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iš Telšių, kurių vyskupijai dabar vadovauja, jis atvežė dovanų... viltį.

Bet gal „viltis – kvailių motina?“, kaip skelbė vakaro tema. „Einam šios žemės keliais ir suabejojam: ar tikrai yra ta viltis, džiaugsmas? Ar tai tik nėra sekmadienio popietės prasiblaškymas arba metodika, kaip išlikti sveiko proto, visiems judant link pelenų?“ – kėlė klausytojams abejonę vysk. Kęstutis. Daugelis egzistencialistų taip ir mato  viltį kaip būdą žmogui išsilaikyti absurdo teatre. Yra sakoma, jog šiandien šventasis yra tas, kuris šio absurdo teatro akivaizdoje išlieka sveiko proto ir mąsto maždaug taip: gyvenam, o ką darysi – gyviems kapų nėra. Pasak kavinės svečio, viskas, taip pat ir viltis, priklauso nuo požiūrio: ar šis pasaulis man yra absurdo teatras, ar nuostabus projektas, kuriame gali išskaityti Kūrėjo braižą?

Pirmą kartą Miesto misijų susitikimas su kunigu vyko restorane „Bokštas“. Ir čia birželio 21 d. vakare sulaukta ypatingo Kauno svečio – vilniečio kunigo pranciškono Juliaus Sasnausko. Į susitikimą atėję kauniečiai, regis, gaudyte gaudė kiekvieną svečio žodį ypač aktualia dabar tema – apie popiežių Pranciškų. „Nepatogus popiežius“ – kodėl ir kam? Provokavo vakaro tema ir svečią, ir klausytoją.

Pradėjęs nuo to, koks didžiulis įvykis mūsų laukia Lietuvoje – juk esam nelabai kuo išsiskirianti šalis, o popiežius palyginti nedaug keliauja ir mėgsta vargingesnes, silpnesnes šalis – br. kun. Julius prisiminė, koks lūžis buvo tautos gyvenime apsilankius šv. Jonui Pauliui II. Jis suteikė ryžto kurti laisvą gyvenimą. Popiežius Pranciškus bus šių ypatingų besibaigiančių 2018 metų dovana ir antspaudas.

„Popiežius Pranciškus nekalba apie Bažnyčios reformą, bet sako, jog pasaulis yra pasikeitęs, ir Bažnyčia turi matyti tas permainas ir reaguoti“, – sakė kauniečių svečias apie popiežių Pranciškų, siekiantį vesti Bažnyčią į autentišką buvimą su žmonėmis. Jis tuo ir „nepatogus“, nes neduoda gatavų atsakymų. Tačiau krikščionims gyvas tikėjimas irgi atrodo nepatogus, reikia prie jo taikyti įvairias savo gyvenimo sritis.

Pasak svečio, Pranciškus sako „ne“ griežtumui Evangelijoje, kviečia įsiklausyti, kalbėtis, lydėti. Taip ypač ryšku kalbant apie jo mokymą išsiskyrusiųjų sielovados klausimais. Vakaro dalyviai ir uždavė svečiui būtent šios srities klausimų, o šis drąsino juos spręsti padedamiems Bažnyčios.

Penktadienį, birželio 22 d. „Miesto sode“ apsilankys kun. prof. Romualdas Dulskis, neseniai išleidęs knygą apie Konfucijų ir Kristų. Šeštadienį, birželio 23 d., „CH Chocolaterie“ kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. dalysis mintimis apie katalikiškąją pagonybę. Susitikimų pradžia 18 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kalbant apie arkivyskupijos bendruomenę, galime pasilikti tik prie žemiškų faktų: ką veikėme, darėme, bet šis vaizdas būtų nepilnas. Gera, kad susirenkame žvelgti į JĖZŲ, pirmiausia Mišiose, – save atiduodantį, mus stiprinantį, maitinantį, ir svarbu, kad šio žvilgsnio ir ryšio nepamestume.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš simpoziumo Mišių homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune