Nacionalinės misijų tarnybos kvietimas ir pagalba spaliui – Misijų mėnesiui
Paskelbta: 2022-10-05 15:49:33

Spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną ir visą mėnesį skiria Bažnyčios misijiniam pašaukimui apmąstyti, taip pat melstis už misijas ir misionierius bei remti aukomis. Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis bus švenčiamas spalio 23-iąją.

2022 m. Pasaulinei misijų dienai popiežius Pranciškus skiria savo Žinią „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8).

„Visi mokiniai bus Jėzaus liudytojai dėl Šventosios Dvasios, kurią jie priims: jie taps liudytojais iš malonės. Kad ir kur eitų, kad ir kur būtų. Kaip Kristus yra pirmasis Tėvo pasiuntinys, t. y. misionierius (plg. Jn 20, 21) ir, kaip toks, yra jo „ištikimasis liudytojas“ (plg. Apr 1, 5), taip ir kiekvienas krikščionis pašauktas būti Kristaus misionieriumi ir liudytoju. O Bažnyčia, Kristaus mokinių bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir liudyti Kristų. Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti., – kviečia popiežius Pranciškus savo Žinioje Pasaulinei Misijų dienai.

Šią Žinią kviečiame skaityti eis.katalikai.lt  >> 

2019 metais Lietuvoje įsteigta Nacionalinė misijų tarnyba ir jos vadovas kun. Alessandro Barelli SDB, kaip ir kasmet, kviečia Misijų mėnesio maldai ir geriems darbams.

2022 m. Misijų mėnesiui visoms tikėjimo bendruomenėms kaip pagalba parengta knygelė „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Tai Švč. M. Marijos Rožiniui skirti apmąstymai, maldos, meditacijos. Tekstai apmąstymui kasdien visą spalio mėnesį pateikiami iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli tutti. Šioje knygelė taip pat rasime popiežiaus Žinią Pasaulinei misijų dienai bei kitą medžiagą.

„Karo, smurto, naikinimo kontekste mes nešame Kristaus Gerąją Naujieną per savo liudijimą, maldą, gerus darbus ir dėmesį socialiniam teisingumui. Štai kodėl spalio mėnesio Rožinio maldoje mus lydės popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti. Daugiau nebėra „artimų“ ir „tolimų“, yra tiktai mūsų laukiantys broliai ir seserys“, – be kita, rašoma Nacionalinės misijų tarnybos parengtoje knygelėje.

Ją parsisiųsti galima čia PDF, taip pat plakatas PDF

Medžiagą spalio 23-iajai,  XXX eiliniam sekmadieniui – Pasaulinei misijų dienai (su homilija, Visuotine malda) rasime čia >>

 Parengta pagal misijos.katalikai.lt 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune