Piligrimai Šventojoje Žemėje keliaujant Jėzaus pėdomis
Paskelbta: 2022-11-21 12:50:02

Lapkričio 9–16 d. 20-ies piligrimų grupė keliavo į Šventąją Žemę. Grupę lydėjo kunigas Artūras Kazlauskas.

Laikas Šventojoje Žemėje buvo tikrai ypatingas. Patyrėme didžiulį vietinių krikščionių svetingumą ir rūpestį Beit Jaloje – miestelyje, įsikūrusiame visai šalia Betliejaus. Kartu keliavome Jėzaus pėdomis – Nazarete, Kanoje, Kafarnaume, Galilėjoje, Jordano upėje, dykumoje ir, žinoma, Jeruzalėje.

Keliaudami po šias svarbias vietas, tarsi naujomis ausimis klausėmės Evangelijos istorijų. Kryžiaus kelias iki Golgotos, procesija su broliais pranciškonais, kasdienės šv. Mišios, dvasiniai pokalbiai ir impulsai kreipė širdis Dievop.

Dėkojame kiekvienam, kuris pasiryžo drauge leistis į šią nepamirštamą piligrimystę, ir už džiugią, kartu išgyventą bendrystę.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune