Apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Rotušės aikštėje per sekmadienio pamaldas panaikinimo
Paskelbta: 2016-02-12 17:58:50

Informacija apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Kauno Rotušės aikštėje per sekmadienio Mišias panaikinimo žr. >>

Pabrėžiame, kad šią akciją rengia ne arkivyskupija, bet laisvi piliečiai. Savo ruožtu primename, kad Kauno miesto kunigai ir vyskupai, susitikę su meru (išsamiau žr. >>), prašė to paties mūsų, tikinčiųjų vardu, tačiau nebuvo išgirsti; tad dabar tik mūsų pačių – piliečių bei katalikų – valia ir pareiga išsakyti savo poziciją. Pasirašykite ir kitus pakvieskite!

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune