Apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Rotušės aikštėje per sekmadienio pamaldas panaikinimo
Paskelbta: 2016-02-12 17:58:50

Informacija apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Kauno Rotušės aikštėje per sekmadienio Mišias panaikinimo žr. >>

Pabrėžiame, kad šią akciją rengia ne arkivyskupija, bet laisvi piliečiai. Savo ruožtu primename, kad Kauno miesto kunigai ir vyskupai, susitikę su meru (išsamiau žr. >>), prašė to paties mūsų, tikinčiųjų vardu, tačiau nebuvo išgirsti; tad dabar tik mūsų pačių – piliečių bei katalikų – valia ir pareiga išsakyti savo poziciją. Pasirašykite ir kitus pakvieskite!

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune