Arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo ciklą parapijų sielovados bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“
Paskelbta: 2017-01-20 12:25:34

Kauno arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo seminarus, kuriuos pradėjo pernai sielovados bendradarbiams parapijose. 2016 metų pirmąjį pusmetį parapijų Atsinaujinimo dienų koordinatoriai, zakristijonai, referentės, vargonininkai, maldos grupių vadovai iš visų arkivyskupijos parapijų buvo kviečiami į seminarus bei juos užbaigusias rekolekcijas birželio mėnesį. Mokymus vedė vyskupai, kunigai (ne tik Kauno arkivyskupijos), vienuolės, kurijos darbuotojai.

Tęsiant šiuos ugdymo seminarus – šiemet mokymų ciklas pavadintas „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ – siekiama vėl  suburti parapijų bendradarbius ir padėti žmonėms, kad jie savo tarnyste Bažnyčioje augtų ir bręstų kaip tikri Kristaus mokiniai, padėtų jį sutikti ir visiems ateinantiems į bažnyčias.

Pasak kurijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, šie seminarai – tai laikas ne tik mokytis, bet pirmiausia išgyventi bendrystę, atnaujinti savo santykį su Dievu, suprasti, kad kiekvieno tarnystė Bažnyčioje yra dovana bendruomenei ir kiekvienas net ir savo mažiausiu darbu galime ne tik pasitarnauti artimui, bet ir ruošti vietą Jėzaus atėjimui, pakviesti, padėti ir palydėti žmones į susitikimą su Juo.

Šiemet seminarai, be jau minėtų grupių, bus rengiami ir liturgijos skaitovams, taip pat floristams ir netgi valytojams – jų darbo kartais nepastebime, tačiau jų tarnystė ir bendrystė bažnyčios bendruomenėje labai svarbi ir teikia džiaugsmą.

Pernai didžioji dalis seminarų buvo finansuota Lietuvių katalikų religinės šalpos, o šiais metais seminarų ciklas praplėstas Renovabio dėka.

 Visi parapijų sielovados bendradarbiai maloniai kviečiami registruotis į jiems skirtus seminarus!

Informacija, kontaktai registracijaiprisegtame dokumente >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune