Arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo ciklą parapijų sielovados bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“
Paskelbta: 2017-01-20 12:25:34

Kauno arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo seminarus, kuriuos pradėjo pernai sielovados bendradarbiams parapijose. 2016 metų pirmąjį pusmetį parapijų Atsinaujinimo dienų koordinatoriai, zakristijonai, referentės, vargonininkai, maldos grupių vadovai iš visų arkivyskupijos parapijų buvo kviečiami į seminarus bei juos užbaigusias rekolekcijas birželio mėnesį. Mokymus vedė vyskupai, kunigai (ne tik Kauno arkivyskupijos), vienuolės, kurijos darbuotojai.

Tęsiant šiuos ugdymo seminarus – šiemet mokymų ciklas pavadintas „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ – siekiama vėl  suburti parapijų bendradarbius ir padėti žmonėms, kad jie savo tarnyste Bažnyčioje augtų ir bręstų kaip tikri Kristaus mokiniai, padėtų jį sutikti ir visiems ateinantiems į bažnyčias.

Pasak kurijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, šie seminarai – tai laikas ne tik mokytis, bet pirmiausia išgyventi bendrystę, atnaujinti savo santykį su Dievu, suprasti, kad kiekvieno tarnystė Bažnyčioje yra dovana bendruomenei ir kiekvienas net ir savo mažiausiu darbu galime ne tik pasitarnauti artimui, bet ir ruošti vietą Jėzaus atėjimui, pakviesti, padėti ir palydėti žmones į susitikimą su Juo.

Šiemet seminarai, be jau minėtų grupių, bus rengiami ir liturgijos skaitovams, taip pat floristams ir netgi valytojams – jų darbo kartais nepastebime, tačiau jų tarnystė ir bendrystė bažnyčios bendruomenėje labai svarbi ir teikia džiaugsmą.

Pernai didžioji dalis seminarų buvo finansuota Lietuvių katalikų religinės šalpos, o šiais metais seminarų ciklas praplėstas Renovabio dėka.

 Visi parapijų sielovados bendradarbiai maloniai kviečiami registruotis į jiems skirtus seminarus!

Informacija, kontaktai registracijaiprisegtame dokumente >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama