Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune (2017 02 11)
Paskelbta: 2017-02-13 18:28:06

Vasario 11 dieną, šeštadienį, Kauno arkikatedros parapijos namuose apie 100 Švč. Sakramento adoruotojų dalyvavo Susikaupimo dienoje tema „Mergelė Marija Eucharistijos ir Kryžiaus slėpinių fone“.

Susikaupimo dieną malda pradėjusius adoruotojus brolis joanitas Paulius Juozapas  pakvietė pažvelgti į Mergelę Mariją, glaudžiai susijusią su Jėzaus misija. Jėzus prieš savo mirtį ant kryžiaus dovanoja Jonui savo Motiną. Jėzaus žodžiai „Moterie“ (Evangelija pagal Joną, 19) parodo, jog ji jau nebėra tik Jo Motina. Marija dalyvauja Jėzaus misijoje.

Vėliau brolis joanitas atkreipė dėmesį, jog Ir Jėzus, ir Marija – jie abu troško vykdyti Tėvo valią. Jėzus vykdo ją iš meilės, Marija ją atlieka tikėjime, viltyje ir meilėje. Per šią viltį, tikėjimą, meilę Marija tampa viena su Jėzumi. Ji ne iki galo supranta savo misiją, kas vyksta po to, kai ji išgirsta angelo pasveikinimą, tačiau išlaiko tikėjimą.

„Yra dalykų, kuriems ir mums netelpa galvoje, bet tikėjimas mums liudija, kad Dievas vis tiek mus myli“, – sakė brolis joanitas, be kita paminėdamas, jog Marijos skausmas prie Sūnaus kančios kryžiaus panašus, bet ne visiškai netapatus skausmui motinos, matančios žudomą savo sūnų. Jėzaus kančia labai giliai paliečia jai širdį. Ji išgyvena giliausią vargingumo gelmę – visi jos lūkesčiai sunaikinimai. Tik taip, dėl visiško Marijos vargingumo, Tėvas galėjo priimti jos auką.

Pasak brolio joanito, Marija dalyvauja ne tik Jėzaus aukoje, bet ir kunigystėje. Čia kalbama apie karališkąją kunigystę, į kurią visi pašaukti. Marija atskleidžia Bažnyčios slėpinį.

„Jėzus yra pirmas meilėje, ir Jis dovanoja Mariją kaip Motiną kiekvienam iš mūsų“, – sakė br. Paulius Juozapas, šv. Augustino, šv. Ambraziejaus žodžiais, pavadindamas tai Jėzaus testamentu, savo širdies lobiu, kuris radosi iš Jo meilės mums pertekliaus.

Tarp dviejų konferencijų Susikaupimo dienos dalyviai drauge šventė Eucharistiją, adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą, skaitė Šventąjį Raštą lectio divina būdu, bičiuliškai dalijosi agapėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune