Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose pašventinta koplyčia (2017 05 18)
Paskelbta: 2017-05-18 17:10:26

Padėkme vaikams žengti
į tikrųjų vertybių pasaulį…

Mons. K. Vasiliauskas

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje gegužės 18 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino koplyčią, kurią įrengė Socialinės integracijos į visuomenę poskyrio vedėja Ina Aušrytė Gustienė nuteistųjų sielovados poreikiui.

Renginyje dalyvavo įstaigos kapelionas kunigas Virginijus Birjotas, Karmėlavos parapijos klebonas kunigas Virginijus Veprauskas, Kauno miesto Amalių bendruomenės centro vadovas Vidas Pocius, nuolatinė rėmėja Virginija Sakalauskienė, UAB „Bijola“ savininkė nuolatinė rėmėja Jolanta Valaikienė, Labdaros ir paramos fondo ,,ALFA-1“ direktorius Jonas Baltrušaitis su žmona Alma, Gričiupio seniūnijos seniūnė Jolanta Žakevičienienė, Šančių suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotojas Edmas Malskis.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas palinkėjo darbuotojams, kad Viešpats sustiprintų juos savo malone ir laimintų jų darbo vaisius, o daromas gėris grįžtų šimteriopa palaima. Įstaigos kapelionas kunigas Virginijus Birjotas teigė, kad tai bus susikaupimui ir sielovadai skirtas kambarys, kur nuteistieji galės pabūti patys su savimi, savo mintimis, pasimelsti. Kunigas Virginijus Veprauskas palinkėjo visiems surasti sielos ramybę, turėti laiko susikaupimo minutei.

Atvykę į koplyčios šventinimo ceremoniją rėmėjai linkėjo visiems jaunuoliams, esantiems Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje, surasti pagalbos kelią patiems sau. Tik pačių jų gera valia, padedami darbuotojų, jie keisis ir ras doros kelią. Įstaigos direktorius Vytautas Lamauskas nuoširdžiai dėkojo visiems atvykusiems į šventę.

Ina Aušrytė Gustienė,
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų
Socialinės integracijos į visuomenę poskyrio vedėja

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune