Žygis dviračiais su malda už mamas (2022 04 30)
Paskelbta: 2022-05-06 07:47:05

Jono Pauliaus II piligrimų centro pakviesti daugiau kaip dvi dešimtys piligrimų leidosi į žygį dviračiais Rožinio maldai už mamas.

Motinos dienos išvakarėse po šv. Mišių Kauno arkikatedroje šeštadienio rytmetį išvažiavome 40 kilometrų kelią palei Nemuną, sustodami prie Kačerginės, Zapyškio ir Kulautuvos bažnyčių.

Džiaugiamės grupę lydėjusiais kunigais – Vincentu Lizdeniu ir Ramūnu Norkumi, kurie patarnavo piligrimams dvasiniais pokalbiais bei išpažinčių klausymu. 40 km dviračiais buvo kupini geros nuotaikos, maldos, džiaugsmo, sumuštinių ir gyvenimo patirčių dalijimosi, nuovargio ir bendrystės. Ačiū visiems keliavusiems, savanorėms Miglei, Laurai ir kelionės iniciatoriui Jokūbui Malinauskui.

Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie išsigando. O jis sako: „Tai aš. Nebijokite!" Jie norėjo jį pasiimti į valtį, bet valtis netrukus priartėjo prie kranto, į kurį jie yrėsi (Jn 6, 19–21).

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune