Baigiant mokslo metus – jaunimo ugdytojų padrąsinimas neprarasti vilties nei dėl vieno žmogaus (2022 06 22)
Paskelbta: 2022-06-23 18:40:53

Birželio 22 d., trečiadienį, į Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą  rinkosi tikybos mokytojai ir katechetai kartu švęsti šventųjų Mišių. Tradiciškai į ketvirto mėnesio trečiadienio šv. Mišias susirinkę mokytojai ir katechetai dėkojo Viešpačiui už besibaigiančius mokslo metus.

Šv. Mišiose kunigas Vincentas Lizdenis sveikino susirinkusius Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės išvakarėse mokytojus ir katechetus, džiaugėsi pasirinkusiais tokią svarbią misiją – mokyti kitus.

Kun. Vincentas Lizdenis homilijoje kalbėjo, kaip suaugusieji, artimieji džiaugiasi mažo vaiko pirmaisiais žingsniais, kaip džiaugiamės žmogumi, kuris pradeda vaikščioti po traumų ar reabilitacijų, taip pat yra gyvenime ir dvasinių situacijų, kuriose turime tarsi naujai pradėti vaikščioti, mums reikia patarimų, palaikymo, pamokymų.

Pranašai buvo tie, kurie mokė ir sakė tiesą apie tikėjimą ir Dievą. Pasak kunigo Vincento, Evangelijoje yra perspėjimų ir dėl netikrų pranašų, ir šiandieninis žmogus mielai atranda ir įvardija netikrus pranašus savo aplinkoje. Bet dar svarbiau suvokti, kad ir mes sau esame netikri pranašai, kurie sau meluojame. Tuomet kenčiame mes patys, kenčia žmonės, esantys šalia. Tuomet žmogus gali tapti neįgalus eiti toliau dvasiniu keliu, dalintis savo tikėjimu. Todėl mes turime nenustoti džiaugtis kiekvienu, kuris dvasioje mokosi vaikščioti iš naujo. Mes negalime prarasti vilties nei dėl kitų, nei dėl savęs pačių, kalbėjo kun. Vincentas Lizdenis.

Šv. Mišių skaitinius skaitė ir mokytojų vardu visuotinius maldavimus išsakė arkikatedros parapijos tikybos mokytojai ir katechetai, Giedojo Lina Kizevičiūtė ir Linas Kizevičius.

Po Mišių mokytojai dar rinkosi mokslo metų užbaigti ir kartu pabūti prie arbatos puodelio ir pabendrauti Jono Pauliaus II piligrimų centre.

 Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune