Šeimų malda Šeimos-Amoris laetitia metų uždaryme (2022 06 26)
Paskelbta: 2022-06-29 18:37:03

Romoje vykstant Pasauliniam šeimų susitikimui ir švenčiant Šeimos-Amoris laetitia uždarymą, jų uždarymo šventė su šeimomis, šeimų sielovados bendradarbiais, savanoriais birželio 26-osios sekmadienį vyko Kauno arkikatedroje. 

Prieš vidudienio šv. Mišias VDU Katalikų teologijos fakulteto Šeimos studijų programos vadovė profesorė dr. Birutė Obelenienė vedė katechezę, kurioje pasidalijo kai kuriomis įžvalgomis ir šių dienų aktualijomis bei šeimų vaidmeniu sudėtingoje šiandienos situacijoje.

Vyksta didžiulis lūžis, šeimos ir Santuokos sampratos visuomenėje labai pasikeitė. Šiandien reikia įrodinėti du dalykus, kurie tūkstančiais metų buvo žinomi. Tai, jog šeima gimsta ir šeiminiai ryšiai užmezgami tik Santuokos sudarymo metu, t. y. Santuokos sudarymo metu gimsta šeima; jog ją sudaro dviejų skirtingų lyčių asmenys – vyras ir moteris, tai yra naujos gyvybės lopšys. Ribos yra „išplautos“, naujoji realybė yra kuriama kalbos pagalba, kai negali būti aiškiai apibrėžtos vyro ir moters sampratos, pvz., sakoma ne „nėščia moteris“, bet „nėščias žmogus“. Kalba yra galingas instrumentas. Norint perkonstruoti sąmonę, reikia pakeisti kalbą. Kalba kuria naują realybę, o mes stulbinančiu greičiu lekiame į nežinią. Galime rasti tam tikrų analogijų tarp kruvino karo, kuris naikina tautas, ir be kraujo vedančio prie šeimos sunaikinimo, – kalbėjo prof. B. Obelenienė.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pamokslo metu pabrėžė gelbėjančią Evangelijos žinią apie radikalumą, kad galėtume sekti Viešpatį meilės būdu ir gyventi laisvėje. Šie Šeimos-Amoris laetitia metai sutapo su svarstymu mūsų visuomenėje, o kas gi yra šeima, tarsi būtų nebeaišku, kas tai yra – kalbėjo ganytojas. Tai kelia įtampą visuomenėje ir mums, kurie tai žinome. Turime pasirinkimą būti pikti ir naikinti visa, kas prieštarauja Dievo valiai, arba rinktis meilės kelią, laimėti kitą žmogų širdimi ir išmintingais argumentus. Nedera kito naikinti. Galime laimėti kitą per išminties ir meilės žodį.

„Vyro ir moters lyčių papildomumas yra šeimos atsiradimo sąlyga, pagrindas ir priežastis“, – sakė ganytojas. Kaip krikščionys, mes tai suprantame kaip žmogaus prigimtį ir skaitydami Šventąjį Raštą randame užbrėžtą ribą, kur Viešpats mums sako, kad nevalia to keisti arba laužyti. Tai prigimtinis įstatymas, kuris įrašytas žmogaus prigimtyje. Taigi Bažnyčia gina šeimą ir giliausia prasme gina Dievo mums dovanotą tvarką. Gina šeimą, nes tai yra žmonijos ir visuomenės lopšys. Šeima yra geriausia aplinka augti vaikams ir bręsti patiems sutuoktiniams. Visuomenė neturi būti įstatymų verčiama laikyti šeima tai, kas prieštarauja visuomenės daugumos supratimui.

Greta iššūkių per pastaruosius metus vyko daug gražių iniciatyvų šeimoms. Už jas arkivyskupas šią dieną padėkojo Lietuvos šeimos centro darbuotojams, kurie parengė šeimoms skirtas programas „Keliauti drauge“ ir „Meilė greta netobulumo“, Jono Pauliaus II piligrimų centrui, parengusiam Gyvosios piligrimystės maršrutus, „Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ iniciatyvinei grupei, Dievo Motinos komandoms.

Arkivyskupas padėkojo ir parapijoms bei įvairioms šeimų grupėms, bendruomenėms, Caritui, Pašaukimų sielovados komandai, dekanatų bei Kauno arkivyskupijos Šeimos centrams ir čia tarnaujantiems savanoriams ir darbuotojams, mėnraščiui šeimai „Artuma“ ir „Marijos radijui“ už krikščioniškos šeimos vertybių sklaidą bei daugeliui kitų iniciatyvų, kurios lydėjo, stiprino ir ugdė šeimas per pastaruosius metus.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune