Su institucijų bendradarbiais apžvelgta veikla ir jos planai (2022 06 30)
Paskelbta: 2022-06-30 18:09:07

Paskutinę birželio dieną arkivyskupo Kęstučio Kėvalo susitikime su kurijos institucijų vadovais buvo aptarta pirmojo metų pusmečio veikla, apžvelgti darbai ir sielovados kryptys.

Arkivyskupas pasidžiaugė, jog sielovados centrų vadovai ir bendradarbiai sutelkė daugiau pastangų teikdami pagalbą dekanatams bei parapijoms jų veikloje, ir išreiškė lūkestį, jog tai bus tęsiama ir toliau. Per vasarą ketinama parengti sielovados planus, numatomus antrajai metų daliai, o visa tai aptarti rugpjūčio pabaigoje vėl bus susitinkama kurijoje.

Posėdyje dalyvavę šeimų, jaunimo, Carito, piligrimų, akademinės sielovados vadovai kartu su arkivyskupu šventė Eucharistiją kurijos koplyčioje ir pabendravo agapėje jau linkėdami vieni kitiems ir atostogų atgaivos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune